Projekt o Mniejszości Niemieckiej na Śląsku Opolskiem nie realizuje dla tych, którzy należą do tej mniejszości, nie chcę opowiedzieć tej historii dla tych, co mieszkają w tym województwie, chcę trafić do tych, co nic o niej dziś nie wiedzą. 
Projekt rozpoczęty w 2022 roku ma charakter kilku letni. W pierwszym roku jako osoba nie związana z Mniejszością Niemiecką chciałem poznać historię, kulturę, tradycję i co dziś tak naprawdę zajmuje najliczniejszą zarejestrowaną w Polsce mniejszość narodowościową. Uwiecznić na zdjęciach wydarzenia istotne dla tej grupy etnicznej. W roku 2023 pragnę kontynuować fotografowanie zwyczajów i tradycji, przedstawić na zdjęciach osoby istotne dla tej grupy etnicznej i ważne historyczne miejsca.

Na poniższych fotografiach przedstawiam jedynie "szkic" całościowego projektu, który chcę przedstawić dopiero po jego ukończeniu w 2023 roku. Jako gotowy zestaw wystawienniczy. 
Za pomoc w pracy dziękuję: Zuzanna Herud i Tomasz Hubert Kandziora
Dziękuję Joannie Kinowskiej i Hubertowi Humce za konsultacje nad projektem.
Projekt: "Mniejszość - Opowieść o Mniejszości Niemieckiej na Śląsku Opolskim" realizowany w ramach stypendium "Marszałkowskie Talenty" w Województwie Opolskim 

You may also like

Back to Top